Articolul 46 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea cadrelor de conducere

(1) Evaluarea activităţii cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt general se efectuează de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) Evaluarea cadrelor de conducere din învăţămîntul general este obligatorie cel puţin o dată la 5 ani.

(3) Directorul instituţiei de învăţămînt general prezintă raportul anual de activitate la adunarea comună a consiliului profesoral şi consiliului de administraţie ale instituţiei.

Art 46 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului