Articolul 47 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea instituţiilor

(1) Evaluarea activităţii instituţiilor de învăţămînt general se efectuează de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în baza standardelor de calitate aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la cererea conducătorului instituţiei, precum şi la iniţiativa Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare sau a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.

(2) Raportul de evaluare a instituţiei de învăţămînt general se publică pe pagina web oficială a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi pe cea a instituţiei de învăţămînt.

Art 47 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului