Articolul 48 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Structurile de conducere ale organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului

(1) Structurile de conducere ale organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului includ consiliul de administraţie, consiliul consultativ şi conducătorul organului local respectiv.

(2) Consiliul de administraţie se constituie prin ordinul conducătorului organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.

(3) Componenţa nominală a consiliului consultativ se aprobă prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, iar în UTA Găgăuzia - prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei.

(4) Conducătorul organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea/prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de conducător al organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului pentru cel mult două termene consecutive.

Art 48 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului