Articolul 52 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Preluarea managementului instituţiei de învăţămînt în caz de gestionare defectuoasă

(1) În caz de gestionare defectuoasă a instituţiei publice de învăţămînt general, constatată într-un raport de evaluare al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are dreptul să preia de la autoritatea publică respectivă managementul instituţiei respective şi finanţarea aferentă acesteia.

(2) Criteriile şi procedurile de preluare a managementului, în caz de gestionare defectuoasă a instituţiei de învăţămînt general, sînt stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(3) După preluarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a managementului instituţiei publice de învăţămînt general, contractul individual de muncă încheiat cu directorul instituţiei de învăţămînt în cauză se reziliază.

Art 52 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului