Articolul 53 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Categoriile de personal

(1) Personalul din învăţămîntul general este constituit din personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Personalul de conducere din învăţămîntul general este format din director şi director adjunct.

(3) În învăţămîntul general, funcţiile didactice sînt:

a) în educaţia timpurie - educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist;

b) în învăţămîntul primar - învăţător, profesor, cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc;

c) în învăţămîntul gimnazial şi liceal- profesor, psiholog, psihopedagog, pedagog social, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc;

d) în învăţămîntul special - educator, învăţător , profesor, psiholog, logoped, maistru-instructor, instructor, maistru, psihopedagog, conducător de cerc, metodist.

(4) În structurile de asistenţă psihopedagogică, funcţiile didactice sînt: psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog.

(5) În instituţiile de învăţămînt extraşcolar, funcţiile didactice sînt: conducător de cerc, maistru-instructor, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, regizor, acompaniator, conducător artistic, psiholog, metodist.

(6) În instituţiile de învăţămînt de arte şi sport, funcţiile didactice sînt: profesor, conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, acompaniator, regizor, antrenor-instructor, maistru-instructor, antrenor.

(7) Personalul didactic auxiliar este format din:

a) bibliotecar şcolar;

b) informatician;

c) laborant;

d) instructor extraşcolar;

e) instructor-animator;

f) asistent al educatorului.

(8) Personalul nedidactic este format din:

a) secretar;

b) asistent medical;

c) kinetoterapeut;

d) tehnician;

e) meşter-acordor de instrumente muzicale;

f) administrator de patrimoniu;

g) administrator financiar (contabil);

h) alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire cu titluri de funcţii conform

Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.

Art 53 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului