Articolul 55 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Normarea activităţii didactice

(1) Activitatea cadrelor didactice din învăţămîntul general se realizează într-un interval zilnic de 7 ore, respectiv 35 de ore săptămînal, şi include:

a) activităţi de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică, conform planurilor-cadru de învăţămînt;

b) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţămînt;

c) activităţi de consiliere a copiilor, elevilor şi părinţilor în probleme de psihologie-pedagogie;

d) activităţi de mentorat;

e) activităţi de dirigenţie;

f) activităţi de pregătire pentru realizarea procesului educaţional;

g) activităţi de elaborare a planurilor educaţionale individualizate şi de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică, conform planurilor de învăţămînt pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

(2) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi instruire practică în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal constituie 18 ore săptămînal.

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi instruire practică se reduce, în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor, în modul stabilit de Guvern.

Art 55 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului