Articolul 65 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea calităţii

(1) Evaluarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic se realizează în baza standardelor naţionale de referinţă, a standardelor de acreditare şi a metodologiei elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare şi aprobate de Guvern.

(2) Evaluarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic vizează:

a) capacitatea instituţională;

b) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele şcolare;

c) calitatea programelor de formare profesională;

d) managementul instituţional al calităţii;

e) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală.

(3) Evaluarea calităţii în învăţămîntul profesional tehnic include:

a) evaluarea programelor de formare profesională;

b) evaluarea instituţiilor care oferă programe de formare profesională.

(4) Evaluarea externă a calităţii în învăţămîntul profesional tehnic se realizează de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, precum şi de către alte structuri abilitate.

(5) Evaluarea internă a calităţii în învăţămîntul profesional tehnic se realizează de către structuri instituţionale de asigurare a calităţii, în baza standardelor naţionale de referinţă şi a celor de acreditare, precum şi în baza regulamentului instituţional.

(6) Evaluarea curriculumului, a procesului educaţional şi a rezultatelor şcolare în învăţămîntul profesional tehnic se reglementează prin metodologia elaborată de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare şi aprobată de Guvern.

Art 65 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului