Articolul 76 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Structura generală a învăţămîntului superior

(1) Învăţămîntul superior se realizează pe două filiere: academică şi profesională avansată.

(2) Învăţămîntul superior este structurat pe trei cicluri:

a) ciclul I - studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED);

b) ciclul II - studii superioare de master (nivelul 7 ISCED);

c) ciclul III - studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED).

(3) În cadrul studiilor superioare de doctorat şi postdoctorat se realizează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Art 76 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului