Articolul 78 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Forme de organizare a învăţămîntului superior

(1) Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează în următoarele forme de învăţămînt:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

(2) Studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţămînt:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă.

Art 78 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului