Articolul 84 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Filiale şi consorţii

(1) În scopul asigurării calităţii, sporirii eficienţei, asigurării vizibilităţii internaţionale şi concentrării resurselor disponibile, instituţiile de învăţămînt superior, conform legislaţiei în vigoare:

a) se pot asocia în consorţii cu alte instituţii de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare;

b) pot obţine statutul de filială a altor instituţii de învăţămînt superior din ţară sau de peste hotare;

c) pot fuziona cu alte instituţii de învăţămînt, formînd o singură instituţie de învăţămînt cu statut de persoană juridică.

(2) Instituţiile de învăţămînt superior se pot asocia în consorţii şi cu organizaţii de cercetare, dezvoltare, inovare sau de creaţie artistică, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.

Art 84 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului