Articolul 87 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Durata anului universitar

(1) În ciclul I de studii superioare (licenţa), anul academic este constituit din două semestre relativ egale, care includ două sesiuni de examene, stagiile de practică şi două vacanţe.

(2) Durata unui semestru constituie în medie 15 săptămîni de contact direct cu studenţii.

(3) Perioada de desfăşurare şi durata sesiunilor de examene, precum şi durata vacanţelor se stabilesc de instituţia de învăţămînt superior.

(4) Calendarul academic se stabileşte de senatul instituţiei de învăţămînt superior.

Art 87 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului