Articolul 88 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Sistemul de credite de studii transferabile

(1) În sistemul de învăţămînt superior se aplică Sistemul european de credite transferabile (ECTS).

(2) Creditele de studii transferabile măsoară cantitatea de muncă necesară studentului în cadrul unui curs/disciplină academică pe parcursul unei unităţi de timp pentru a atinge nivelul minim al obiectivelor şi finalităţilor de învăţare programate şi se alocă după cum urmează:

a) pentru un semestru academic - 30 de credite de studii transferabile;

b) pentru un an academic - 60 de credite de studii transferabile.

(3) Instituţiile de învăţămînt superior pot accepta cel mult 30 de credite de studii transferabile acumulate în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în baza cadrului normativ în vigoare.

(4) Metodologia de aplicare a sistemului de credite de studii transferabile se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art 88 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului