Articolul 91 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Studiile superioare integrate

(1) În ciclul I şi ciclul II de studii superioare pot fi organizate studii superioare integrate în următoarele domenii, reglementate prin norme de drept internaţional: medicină şi farmacie; medicină veterinară; arhitectură.

(2) Admiterea la studii superioare integrate se realizează concomitent şi în condiţii similare cu admiterea la studiile superioare de licenţă, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare aprobat de Guvern.

(3) În învăţămîntul superior integrat, durata cumulată a ciclurilor I şi II va corespunde unui număr de cel puţin 300 de credite de studii transferabile.

(4) Studiile superioare integrate se finalizează cu susţinerea examenului/lucrării de absolvire şi cu eliberarea diplomei echivalente cu diploma de studii superioare de master.

Art 91 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului