Articolul 96 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Standardele educaţionale de stat în învăţămîntul superior

(1) Învăţămîntul superior se organizează şi se desfăşoară în baza standardelor de conţinut, standardelor de competenţe, standardelor naţionale de referinţă şi standardelor de acreditare.

(2) Standardele de conţinut şi standardele de competenţe se elaborează de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pe domenii de formare profesională şi se aprobă de Guvern.

(3) Standardele naţionale de referinţă şi standardele de acreditare se elaborează pe domenii de formare profesională de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, se coordonează cu ministerele de resort şi se aprobă de Guvern.

Art 96 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului