Articolul 99 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Evaluarea în învăţămîntul superior

(1) Evaluarea externă a procesului educaţional în învăţămîntul superior se efectuează de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

(2) Evaluarea internă a procesului educaţional în învăţămîntul superior se realizează de către structurile instituţionale de asigurare a calităţii, în baza unui regulament instituţional.

(3) Rezultatele academice ale studenţilor se evaluează:

a) pe parcursul semestrului;

b) la sfîrşitul semestrului;

c) la finalizarea programului de studii în cadrul fiecărui ciclu al învăţămîntului superior.

(4) Forma de evaluare la finalizarea programului de studii în învăţămîntul superior se stabileşte de senatul instituţiei de învăţămînt.

Art 99 Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului