Capitolul VI Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Învăţămîntul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Educaţia incluzivă

Capitolul VI Codul educaţiei al Republicii Moldova cu schimbări 2023 №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021