Titlul VI Codul educaţiei al Republicii Moldova în Republica Moldova. Învăţămîntul superior medical şi farmaceutic. Învăţămîntul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice

Titlul VI Codul educaţiei al Republicii Moldova cu schimbări 2024 №152 din 17.07.2014, versiune în vigoare din 11.09.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021