Articolul 102 Codul electoral în Republica Moldova. Alegeri noi

(1) Dacă și după votarea repetată alegerile sînt declarate nule, Comisia Electorală Centrală stabilește data desfășurării alegerilor noi, care au loc peste cel puțin 60 de zile și cel mult 3 luni de la data la care alegerile au fost declarate nule.

(2) În cazul alegerilor anticipate, dacă și după votarea repetată alegerile sînt declarate nule, Președintele Republicii Moldova stabilește prin decret data desfășurării alegerilor noi, ținînd cont de termenul indicat la art. 83 alin. (3).

(3) Alegerile noi se efectuează în condițiile prezentului cod.

Art 102 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului