Articolul 123 Codul electoral în Republica Moldova. Validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova

(1) Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerilor şi validează alegerea unui candidat, adoptînd o hotărîre care se publică imediat.

(2) Pînă la validarea mandatului, candidatul ales la funcția de Preşedinte al Republicii Moldova prezintă Curţii Constituţionale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic şi nu îndeplineşte nicio altă funcţie publică sau privată.

Art 123 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului