Articolul 127 Codul electoral în Republica Moldova. Votarea repetată

(1) Dacă alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, are loc votarea repetată.

(2) Comisia Electorală Centrală dispune, în termen de 2 săptămîni de la declararea alegerilor nevalabile sau nule, efectuarea votării repetate în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceiaşi candidaţi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.

(3) În cazul desfăşurării votării repetate după cel de-al doilea tur de scrutin se aplică prevederile art. 120.

(4) Concurenţii electorali vinovaţi de frauda care a influenţat rezultatele alegerilor în întregime se exclud din alegeri, iar consiliile electorale şi birourile secţiilor de votare care au comis asemenea fraude se înlocuiesc.

Art 127 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului