Articolul 129 Codul electoral în Republica Moldova. Aplicarea prezentului titlu

Prevederile prezentului titlu (art.129 – art.151) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor primarilor şi consilierilor în consiliile locale.

Art 129 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului