Articolul 141 Codul electoral în Republica Moldova. Buletinele de vot

Pentru alegerile consiliilor raionale, orăşeneşti (municipale), de sector, săteşti (comunale) şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor), se întocmesc buletine de vot distincte în condiţiile capitolului 8 (art.53 şi art.54), care se aplică în modul corespunzător.

Art 141 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului