Articolul 152 Codul electoral în Republica Moldova. Aplicarea prezentului titlu

Prevederile prezentului titlu (art.152 – art.212) se aplică doar în cazul organizării şi desfăşurării referendumurilor republicane şi locale.

Art 152 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului