Articolul 169 Codul electoral în Republica Moldova. Circumscripţiile electorale, secţiile de votare, consiliile şi birourile electorale

(1) În scopul organizării şi desfăşurării referendumului republican, Comisia Electorală Centrală formează, circumscripţii electorale administrative, care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, şi respectiv consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art.28, care se aplică în modul corespunzător. În cazul în care un referendum republican se organizează în aceeași zi cu alegerile parlamentare, circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție se formează potrivit criteriilor stabilite la art. 80 și 81.

(2) Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele prevăzute la art.29, care se aplică în modul corespunzător.

(3) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art.30 şi art.31, care se aplică în modul corespunzător. Pentru fiecare secţie de votare se formează birouri electorale ale secţiei de votare, ce se constituie şi îşi îndeplinesc atribuţiile în condiţiile art.30, 31 şi 33, care se aplică în modul corespunzător.

(4) Împuternicirile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare expiră după confirmarea rezultatelor referendumului republican de către Curtea Constituţională.

(5) În cazul în care circumscripţia electorală reprezintă o singură localitate şi în ea este formată o singură secţie de votare, nu se înfiinţează birou electoral al secţiei de votare, atribuţiile acestuia fiind exercitate de consiliul electoral de circumscripţie.

Art 169 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului