Articolul 170 Codul electoral în Republica Moldova. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor ectorale pentru desfăşurarea referendumului republican, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea

Acordarea de sprijin, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea consiliilor şi birourilor pentru desfăşurarea referendumului se efectuează în condiţiile art.34 – art.37, care se aplică în modul corespunzător.

Art 170 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului