Articolul 176 Codul electoral în Republica Moldova. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican

(1) Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican se efectuează în condiţiile capitolului 10 (art.61 – art.65), care se aplică în modul corespunzător.

(2) În procesul-verbal de totalizare a rezultatelor referendumului republican se va indica aparte numărul de voturi “pentru” şi numărul de voturi “contra”.

(3) Rezultatele referendumului republican se examinează de către Comisia Electorală Centrală, care adoptă o hotărîre asupra lui.

Art 176 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului