Articolul 183 Codul electoral în Republica Moldova. Referendumul republican repetat

(1) În cazul în care referendumul republican se declară nul, Comisia Electorală Centrală va organiza, în termen de o lună, efectuarea referendumului repetat în întreaga ţară sau în anumite unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Consiliile şi birourile electorale vinovate de încălcări ale prevederilor Codului electoral se înlocuiesc.

(3) Referendumul republican repetat se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prezentului titlu şi prezentului cod.

Art 183 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului