Articolul 188 Codul electoral în Republica Moldova. Problemele ce nu pot fi supuse referendumului local

Referendumului local nu pot fi supuse următoarele probleme:

a) de interes naţional, care ţin de competenţa Parlamentului, Guvernului sau a altor autorităţi publice centrale, conform atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legislaţie;

b) ce ţin de politica internă şi externă a statului;

c) care vin în contradicţie cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei Republicii Moldova;

d) privind impozitele şi bugetul;

e) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei;

f) privind alegerea, numirea, demiterea şi revocarea în/din anumite funcţii a persoanelor ce ţin de competenţa Parlamentului, a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului;

g) ce ţin de revocarea din funcţie a primarului, destituit în baza hotărîrii definitive de revocare pronunţate de instanţa de judecată;

h) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată sau a procuraturii;

i) privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Art 188 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului