Articolul 200 Codul electoral în Republica Moldova. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea

Acordarea de sprijin, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local se efectuează în condiţiile art.34 – art.37, care se aplică în modul corespunzător.

Art 200 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului