Articolul 205 Codul electoral în Republica Moldova. Votarea

(1) Votarea în cadrul referendumului local se efectuează în condiţiile capitolului 9 (art.55 – art.60), care se aplică în modul corespunzător.

(2) Votantul completează buletinul de vot aplicînd ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul “pentru” sau “contra”, exprimîndu-şi astfel opţiunea.

Art 205 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului