Articolul 207 Codul electoral în Republica Moldova. Confirmarea rezultatelor referendumului local

(1) În termen de 2 zile de la totalizarea rezultatelor referendumului local, consiliul electoral de circumscripţie, remite instanţei de judecată din raza teritorială respectivă raportul privind efectuarea referendumului, la care se anexează procesele-verbale ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate contestaţiile, însoţite de note cu privire la modul lor de soluţionare. Consiliul municipiului Chişinău remite actele respective Curţii de Apel Chişinău.

(2) În termen de 10 zile de la data primirii actelor menţionate la alin.(1), instanţa de judecată va confirma sau va infirma legalitatea efectuării referendumului local şi rezultatele acestuia.

(3) În termen de 24 de ore de la adoptare, hotărîrea instanţei de judecată se transmite Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscripţie pentru efectuarea referendumului, care va publica rezultatele definitive ale referendumului local.

Art 207 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului