Articolul 214 Codul electoral în Republica Moldova. Dispoziţii tranzitorii

După intrarea în vigoare a prezentului cod:

1. Parlamentul va adopta, în termen de 10 zile, o hotărîre despre înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale (permanente), în condiţiile secţiunii 1 a capitolului 3 (art.16 – art.22).

2. Autorităţile prevăzute la art.16 alin.(1) vor prezenta Parlamentului, în termen de 5 zile, candidaturile pentru constituirea Comisiei Electorale Centrale.

3. Guvernul:

a) în termen de o lună:

- va face propuneri Parlamentului privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezentul cod;

- va asigura Comisia Electorală Centrală cu sediu, mijloace financiare şi tehnico-materiale;

b) va prevedea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 1998 cheltuielile necesare pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale şi pentru organizarea şi efectuarea alegerilor.

4. Alegerile în Parlamentul de legislatura a XIV-a se vor desfăşura la 22 martie 1998 conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.371-II din 18 noiembrie 1997. Toate termenele legate de desfăşurarea alegerilor Parlamentului de legislatura a XIV-a încep să curgă de la data publicării prezentului cod.

5. Comisia Electorală Centrală:

a) va elabora şi adopta, în termen de 10 zile de la constituire, regulamentul său;

b) va prezenta Guvernului proiectul devizului de cheltuieli pentru activitatea sa şi pentru efectuarea alegerilor;

c) după constituire, va începe exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.22.

6. Nu se admite formarea şi funcţionarea de organe electorale neprevăzute de prezentul cod.

Art 214 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului