Articolul 29 Codul electoral în Republica Moldova. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:

a) exercită controlul asupra executării prevederilor prezentului cod şi a altor legi care conţin prevederi referitoare la desfăşurarea alegerilor;

b) constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghează activitatea lor, organizează instructaje pentru membrii acestora, propagă procedura votării şi importanţa votului;

c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare;

d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, sosite din partea autorităţilor administraţiei publice locale, a şefilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii;

e) asigură aprovizionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu formulare pentru listele electorale şi procesele-verbale, cu buletine de vot etc.;

f) înregistrează candidații independenți și listele de candidați din partea partidelor și a altor organizații social-politice, a blocurilor electorale în alegerile locale, aduce la cunoștința publică informații despre aceștia;

g) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale concurenților electorali, publică rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile prezentului cod;

h) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul întîi şi ai birourilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestor consilii şi birouri, propune degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul doi;

i) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei Electorale Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală a rezultatelor votării;

j) adună informaţii de la birourile electorale ale secţiilor de votare privind prezentarea alegătorilor la votare, totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor şi le remite Comisiei Electorale Centrale;

k) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a acţiunilor/inacţiunilor concurenţilor electorali, precum şi pe cele ce ţin de finanţarea candidaţilor independenţi în alegerile locale şi adoptă hotărîri executorii în privinţa lor;

l) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Art 29 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului