Articolul 48 Codul electoral în Republica Moldova. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie

(1) După primirea listelor de subscripţie, organul electoral respectiv începe verificarea autenticităţii semnăturilor de pe liste, dreptul de vot al persoanelor înscrise în liste, adresa domiciliului acestora. Verificarea se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

(2) Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripție informează persoanele care au prezentat liste de subscripţie despre rezultatele verificării, anunţă numărul total al persoanelor incluse în listele de subscripţie prezentate de fiecare candidat la alegeri, precum şi numărul semnăturilor valabile.

(3) Persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripţie sînt responsabile de asigurarea autenticităţii datelor din acestea.

(4) Se consideră nule şi neavenite:

a) listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor;

b) semnăturile din listele de subscripţie considerate ca fiind false;

c) listele de subscripţie care au fost completate fără a fi respectate cerinţele prevăzute la art.47 alin. (4) și (6).

Art 48 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului