Articolul 53 Codul electoral în Republica Moldova. Modelul buletinelor de vot

(1) Modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și pentru organizarea referendumului republican se aprobă printr-o hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile locale și pentru organizarea referendumului local se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, iar textul acestuia se aprobă printr-o hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie corespunzător.

(2) Buletinul de vot se divizează în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la alegeri. Dimensiunile patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde numele şi prenumele candidatului, denumirea partidului, altei organizaţii social-politice, blocului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv, semnul sau simbolul electoral al concurentului electoral, la dorinţa acestuia. Nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale.

(3) Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral respectiv.

(4) În patrulater, în partea stîngă, se imprimă semnul sau simbolul concurentului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv ori semnul electoral al candidatului independent, la dorinţa acestuia. Semnele şi simbolurile electorale sînt prezentate organului electoral respectiv odată cu documentele pentru înregistrarea concurenţilor electorali.

(5) În fiecare patrulater, în partea dreaptă, la o distanţă egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat” dacă îşi dă votul pentru concurentul electoral respectiv.

(6) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) În cazul efectuării concomitente a cîtorva tipuri de alegeri, buletinele de vot trebuie să se deosebească după culoare.

Art 53 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului