Articolul 69 Codul electoral în Republica Moldova. Principii generale privind reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă

(1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor.

(2) Radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spaţiului publicitar pentru publicitatea electorală.

(3) Radiodifuzorii publici acordă concurenţilor electorali timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.

(4) Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali în virtutea statutului social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii acestora.

(5) În perioada electorală, radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise vor face distincţie clară în materialele lor jurnalistice între exercitarea funcţiilor oficiale şi activitatea electorală a persoanelor care nu cad sub incidenţa art.13 alin.(3).

(6) Concurenţii electorali şi/sau candidaţii care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la replică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la replică se depune la mijlocul de informare în masă în termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/publicarea informaţiei. În cazul radiodifuzorilor, refuzul de a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar în cazul mijloacelor de informare în masă scrise – în instanţele de judecată. Dreptul la replică se acordă în termen de 3 zile calendaristice de la depunerea cererii/contestaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei votării, în condiţii egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime.

(7) Mijloacele de informare în masă au dreptul să reflecte alegerile şi să informeze publicul cu privire la toate aspectele electorale liber de orice ingerinţă sau amestec din partea autorităţilor publice, concurenţilor/candidaţilor electorali sau a altor entităţi.

Art 69 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului