Articolul 78 Codul electoral în Republica Moldova. Aplicarea prevederilor prezentului titlu

Prevederile prezentului titlu (art. 78 – art. 102) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor parlamentare.

Art 78 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului