Articolul 80 Codul electoral în Republica Moldova. Circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție

(1) În scopuri de organizare și efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puțin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscripții electorale care, de regulă, corespund unităților administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova de nivelul al doilea și, cu cel puțin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripție în condițiile art. 28 care se aplică în mod corespunzător. Atribuțiile consiliilor electorale de circumscripție sînt cele expuse la art. 29 ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător.

(2) Circumscripțiile electorale se divizează în secții de votare în condițiile art. 30 și ale art. 31, care se aplică în mod corespunzător.

Art 80 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului