Articolul 84 Codul electoral în Republica Moldova. Desemnarea candidaţilor din partea partidelor sau a blocurilor electorale

(1) Desemnarea candidaţilor la funcţia de deputat se face potrivit art. 46, potrivit prevederilor statutare ale partidelor sau potrivit acordurilor de constituire a blocurilor electorale.

(2) Partidul sau blocul electoral va înainta lista de candidaţi care nu va fi mai mică de 51 de persoane şi nu va depăşi numărul de 103 persoane.

(3) Modelul listei de candidaţi se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.

(4) Listele de candidați pentru alegerile parlamentare vor fi întocmite potrivit cu prevederile statutare ale partidelor sau ale acordurilor de constituire a blocurilor electorale.

(5) Listele de candidați vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3).

(6) Nerespectarea condițiilor specificate la alin. (2)–(5) atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidați de către organul electoral corespunzător.

Art 84 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului