Articolul 85 Codul electoral în Republica Moldova. Înregistrarea concurenților electorali pentru alegerile parlamentare

(1) Concurenții electorali pentru alegerile parlamentare sînt înregistraţi de către Comisia Electorală Centrală.

(2) Pentru a fi înregistraţi, concurenţii electorali depun actele indicate la art. 49, care se aplică în mod corespunzător, şi listele de subscripţie pentru candidaţii independenți, în condiţiile art. 86.

(3) Aceeaşi persoană poate fi inclusă doar într-o singură listă de candidaţi, fie din partea unui concurent electoral, fie în calitate de candidat independent.

Art 85 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului