Articolul 86 Codul electoral în Republica Moldova. Condițiile speciale pentru listele de subscripție

(1) Listele de subscripție pentru susținerea candidatului independent se întocmesc și se verifică în condițiile art. 47 și 48, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Pentru a fi înregistrat de către Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 2000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot. Prin derogare de la această prevedere, un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puţin 1000 şi cel mult 2500 de susţinători cu drept de vot.

(3) În cazul în care, după verificarea făcută de către Comisia Electorală Centrală, în listele de subscripție se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, sau semnături efectuate cu încălcarea art. 47 şi 48, semnăturile respective se exclud.

(4) Dacă, după verificare, se constată că nu a fost prezentat numărul necesar de semnături sau, după excluderea semnăturilor nevalabile, numărul acestora s-a redus față de plafonul minim prevăzut la alin. (2), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.

(5) Nu se admite depunerea de către un candidat independent a unor liste de subscripție suplimentare sau depunerea lor în mod repetat după ce Comisia Electorală Centrală a primit și a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 49.

Art 86 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului