Articolul 88 Codul electoral în Republica Moldova. Retragerea candidatului independent

(1) Candidatul independent are dreptul să îşi retragă candidatura, dar nu mai tîrziu decît cu 14 zile înainte de ziua alegerilor. În acest caz, decizia privind retragerea se ia de către candidat şi se prezintă personal la Comisia Electorală Centrală.

(2) Retragerea candidatului independent se înregistrează de către Comisia Electorală Centrală în cel mult 3 zile, aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat.

Art 88 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului