Articolul 91 Codul electoral în Republica Moldova. Buletinele de vot

(1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu prevederile capitolului 8 (art. 53 și 54), care se aplică în mod corespunzător.

(2) Candidatul independent se înscrie în buletinul de vot într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele și se scriu cuvintele „Candidat independent”.

Art 91 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului