Articolul 93 Codul electoral în Republica Moldova. Numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor

Numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor alegerilor pentru Parlament se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 10 (art. 61 – art. 67), care se aplică în mod corespunzător.

Art 93 Codul electoral în Republica Moldova cu schimbări 2023 anul №1381 din 21.11.1997, versiune în vigoare din 04.12.2020

Codul este valabil. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului