Articolul 13 Constituţia Republicii Moldova. Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi

Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi

(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine.

(2) Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării.

(3) Statul facilitează studierea limbilor de circulaţie internaţională.

(4) Modul de funcţionare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică.

Art 13 Constituţia Republicii Moldova cu schimbări 2024 anul №1 din 29.07.1994, versiune în vigoare din 22.11.2018

Constituţia este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021