Articolul 17 Constituţia Republicii Moldova. Cetăţenia Republicii Moldova

(1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.

(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.

Art 17 Constituţia Republicii Moldova cu schimbări 2023 anul №1 din 29.07.1994, versiune în vigoare din 22.11.2018

Constituţia este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021