Articolul 18 Constituţia Republicii Moldova. Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova

(1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.

Art 18 Constituţia Republicii Moldova cu schimbări 2024 anul №1 din 29.07.1994, versiune în vigoare din 22.11.2018

Constituţia este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021