Articolul 1 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Scopul, domeniul de reglementare şi sfera de aplicare

(1) Prezenta lege are ca scop asigurarea implementării cerinţelor anexei 17 „Securitatea aeronautică” la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 97/1994, şi ale altor tratate internaţionale în domeniul securităţii aeronautice.

(2) Prezenta lege stabileşte cadrul normativ de bază privind protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.

(3) Pentru realizarea obiectivelor stabilite la alin. (1) şi (2) sunt utilizate următoarele mijloace:

a) instituirea cadrului normativ de bază şi a standardelor de bază în domeniul securităţii aviaţiei civile (în continuare – standarde de bază);

b) instituirea mecanismelor de monitorizare a respectării standardelor respective.

(4) Prezenta lege se aplică:

a) autorităților și structurilor cu compentențe în domeniul securității aeronautice;

b) aeroporturilor şi părţilor de aeroporturi, situate pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu sunt folosite exclusiv în scopuri militare;

c) operatorilor aerieni care furnizează servicii în aeroporturile indicate la lit. a);

d) operatorilor aerieni înregistraţi în Republicii Moldova;

e) entităţilor aeronautice care aplică standarde de securitate aeronautică, ce funcţionează în spaţiile situate în interiorul sau în afara zonelor aparţinând aeroporturilor şi furnizează bunuri şi/sau servicii aeroporturilor menţionate la lit. a) sau prin intermediul acestora, şi/sau operatorilor aerieni menţionaţi la lit. b) şi c).

Art 1 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului