Articolul 11 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Obligaţiile şi împuternicirile comandantului aeronavei

(1) În timpul aflării aeronavei în zbor, comandantul aeronavei asigură securitatea şi ordinea la bordul aeronavei. Comandantul este autorizat să ia toate măsurile necesare pentru a suprima un pericol, existent ori potenţial, la adresa securităţii persoanelor şi/sau bunurilor de la bordul aeronavei ori a aeronavei.

(2) Persoanele care se află la bordul aeronavei respectă indicaţiile comandantului aeronavei şi ale reprezentanţilor acestuia.

(3) În cazul în care comandantul aeronavei are motive întemeiate să creadă că o persoană a comis sau este pe cale de a comite un act de intervenţie ilicită la bord, acesta poate să ia, în legătură cu persoana respectivă, măsuri relevante şi corespunzătoare situaţiei, inclusiv măsuri de constrângere, necesare asigurării securităţii aeronavei, a persoanelor şi a bunurilor de la bordul acesteia.

(4) Comandantul aeronavei ia măsuri relevante şi corespunzătoare situaţiei, în special:

a) stabileşte identitatea persoanei;

b) asigură securizarea bunurilor;

c) asigură efectuarea controlului persoanei;

d) asigură încătuşarea persoanei, în cazul în care există pericolul că aceasta va ataca membrii echipajului ori alte persoane sau va deteriora bunurile, pentru a permite debarcarea persoanei respective după aterizare şi predarea acesteia autorităţilor competente.

(5) Aplicarea forţei fizice se admite dacă alte mijloace sau căi de constrângere nu sunt în măsură să înlăture pericolul existent. Doar agentul de securitate la bord are dreptul să folosească mijloace speciale şi/sau arme. Necesitatea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale ori a armelor, precum şi intensitatea aplicării se determină în funcţie de circumstanţele situaţiei date, de tipul şi nivelul de pericol, precum şi de caracteristicile individuale şi identitatea persoanei împotriva căreia urmează a fi aplicate, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

(6) În scopul aplicării măsurilor de constrângere pe care este în drept să le ia, comandantul aeronavei este în drept să pretindă ajutorul celorlalţi membri ai echipajului sau să-i împuternicească să le aplice şi, fără dreptul de a impune, poate solicita concursul pasagerilor sau să-i împuternicească să le aplice. Membrul echipajului poate, fără o astfel de împuternicire, să ia măsuri preventive raţionale dacă are motiv să creadă că o acţiune în acest sens este imediat necesară pentru a asigura securitatea aeronavei ori a persoanelor şi/sau a bunurilor de la bordul aeronavei.

(7) Dacă măsurile indicate la alin. (1)–(6) au fost realizate în conformitate cu prezenta lege, comandantul aeronavei, membrii echipajului, pasagerii, proprietarul aeronavei, persoana care exploatează aeronava şi persoana în numele căreia a fost operat zborul sunt absolviţi de răspundere în cadrul procedurii angajate pe baza prejudiciului suferit de persoana care a făcut obiectul măsurilor respective.

Art 11 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului