Articolul 12 din Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova. Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile

(1) Organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile prezintă Guvernului spre aprobare Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile, elaborat de autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile monitorizează aplicarea Programului naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile.

(2) Programul naţional de securitate în domeniul aviaţiei civile defineşte responsabilităţile pentru punerea în aplicare a standardelor de bază şi descrie măsurile care le sunt solicitate autorităţilor administraţiei publice, operatorilor aeronautici şi entităţilor aeronautice în acest scop.

Art 12 Legea Privind securitatea aeronautică în Republica Moldova cu schimbări 2024 anul №192 din 20.12.2019

Legea este valabilă. Relevanța verificată la 03.09.2021

Structura actului